What we do

 

 

DROGA POLSKI DO CZYSTEGO POWIETRZA

Celem projektu „Droga Polski do czystego powietrza” jest opracowanie rekomendacji w zakresie:
• Zarządzania jakością powietrza w Polsce;
• Modelowania stężeń zanieczyszczeń powietrza;
• Zarządzania emisją zanieczyszczeń powietrza poprzez polityki publiczne;
Scenariuszy redukcji emisji z sektorów komunalno-bytowego i transportu, umożliwiającej osiągnięcie poziomów nowej Dyrektywy AAQD;
• Badania rzeczywistej emisji z kotłów i ogrzewaczy na paliwa stałe.
 
Wykonawcami projektu są:
• Fundacja Europejskie Centrum Czystego Powietrza (ECAC);
• Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE);
• Uniwersytet Wrocławski (UWr);
• Politechnika Ostrawska, Czechy;
• PwC Poland Advisory (PwC);
• Clean Air Fund (CAF).
 
Założenia w projekcie zostały uzgodnione z Komitetem Sterującym, którego członkami są reprezentanci:
• Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
• Urzędów marszałkowskich z województw:
   o mazowieckiego,
   o śląskiego,
   o małopolskiego;
• Urzędów miast: Warszawy, Krakowa;
• Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
• Polskiego Alarmu Smogowego.
 
Wyniki analiz będą prezentowane sukcesywnie po zakończeniu kolejnych etapów obliczeń.
↓↓↓ Poniżej znajduje się pierwszy raport zawierający główne wyniki ↓↓↓